Personvernserklæring

Hvordan denne policyen fungerer

Hensikten med denne policyen er å forklare når, hvorfor og hvordan vi behandler informasjon som kan være relatert til deg (“personlige data”). Det gir også viktig informasjon om dine lovbestemte rettigheter. Denne policyen er ikke ment å overstyre vilkårene i noen kontrakt du har med oss, og heller ikke rettigheter du måtte ha i henhold til databeskyttelsesloven.

 1. Hvem er ansvarlig for å passe på dine personopplysninger?

Slots4play.com, er hovedansvarlig for å ta vare på dine personlige data (din datakontrollør). Behandlingsansvarlig betyr selskapet som bestemmer midler og formål for behandling av personopplysninger.

Du må være klar over at selv om vi er hovedansvarlig for å ivareta dine personlige data, kan det oppbevares informasjon i databaser som andre selskaper kan få tilgang til. Når du får tilgang til dine personopplysninger, vil alle selskaper overholde standardene som er angitt i denne policyen.

 1. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi kan behandle følgende personopplysninger om deg:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Epostadresse
 • Passord
 • Telefon nummer
 • IP-adresse
 • Stedsdata
 • Bruk av nettstedet
 • Alder
 1. Hva bruker vi dine personopplysninger til, og når behandler vi dine personopplysninger?

Slots4play.com vil samle inn informasjon direkte fra deg når du bruker våre tjenester eller besøker nettsidene våre.

Vi bruker dine personlige data til:

 • sende reklamemails som angår produkter og tjenester. Se også avsnitt 6 nedenfor om direkte markedsføring.
 • analysere informasjon i systemene og databasene våre for å forbedre måten vi driver vår virksomhet og nettsteder på i henhold til brukerens preferanser, for å gi en bedre service og brukeropplevelse.
 • forbedre og målrette annonser du mottar fra oss.
 • registrere deg for et chatforum eller et fellesskap, hvis vi gjør tilgjengelig, der du kan gi kommentarer.
 • møte eller utøve noen av våre juridiske forpliktelser eller rettigheter.

Vi behandler bare dine personopplysninger til de formål som er angitt i dette avsnitt 3, og der vi er fornøyd med at:

 • du har gitt ditt samtykke til oss å bruke dataene på den måten, eller
 • vår bruk av dine personlige data er nødvendig for å støtte 'legitime interesser' som vi har som bedrift (for eksempel for å forbedre produktene våre, eller for å utføre analyser på tvers av datasettene våre), på en måte som er proporsjonal og respekterer personvernet ditt.
 1. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi samarbeider med mange tredjeparter for å hjelpe oss med å styre vår virksomhet og levere tjenester.

Disse tredjepartene kan fra tid til annen måtte ha tilgang til dine personlige data:

 • Vår leverandør av e-postapplikasjoner Forfront LTD med adresse registrert på: Renaissance House, 32 Upper High St, Epsom KT17 4QJ.
 • Våre analytiske tjenesteleverandører (for eksempel Google, Facebook, BING), som behandler personopplysninger for sine egne formål som datakontrollere. Se vår Cookie Policy i vedlegget nedenfor for å identifisere hvordan du kan forhindre tilgang til dine personlige data av analyseleverandører.
 • Tjenesteytere eller databehandlere som håndterer dine personlige data i henhold til instruksjonene våre, for eksempel skytjenester.
 • Hvis vi har plikt til å avsløre for å overholde en juridisk forpliktelse eller beskytte våre interesser eller sikkerhet.
 • I tilfelle vi selger, kjøper eller omorganiserer virksomheter eller eiendeler, eller hvis eiendelene våre er anskaffet av en tredjepart, inkludert potensielle selgere eller kjøpere.
 1. Internasjonale overføringer

Internasjonale overføringer betyr at personopplysninger overføres til et land utenfor Den europeiske union.

Som angitt i avsnitt 4 ovenfor, kan vi gi tilgang til dine personopplysninger til tredjepart som kan være lokalisert utenfor EU.

Vi kan også avsløre dine personopplysninger hvis vi mottar en juridisk eller forskriftsmessig forespørsel fra et utenlandsk rettshåndhevelsesorgan utenfor EU.

Vi vil alltid ta skritt for å sikre at all internasjonal overføring av informasjon styres for å beskytte dine rettigheter og interesser. Eventuelle forespørsler om informasjon som vi mottar fra rettshåndhevelse eller regulatorer vil bli nøye sjekket før personopplysninger blir avslørt.

Du har rett til å be oss om mer informasjon om sikkerhetstiltakene vi har satt i verk som nevnt ovenfor. Kontakt oss (se avsnitt 8) hvis du ønsker ytterligere informasjon.

 1. Direkte markedsføring

Vi vil bruke dine personlige data for å sende deg direkte markedsføringskommunikasjon angående produkter og tjenester som vi og våre partnere tilbyr angående for eksempel nettcasino, sportsbetting og finansielle tjenester. Dette kan være i form av e-post eller målrettede online annonser.

I noen tilfeller vil vår behandling av dine personopplysninger til markedsføringsformål være basert på våre legitime interesser (se avsnitt 3 ovenfor).

Når det er lovpålagt, vil det være basert på ditt samtykke.

Du har alltid rett til å si nei til videre direkte markedsføring når som helst. Du kan bruke bortkoblingen du finner i all direkte markedsføringskommunikasjon, eller ved å kontakte oss (se avsnitt 8).

Vi tar skritt for å begrense direkte markedsføring til et rimelig og forholdsmessig nivå, og for å sende deg kommunikasjoner som vi mener kan være av interesse eller relevans for deg, basert på informasjonen vi har om deg.

 1. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Vi vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene oppført i avsnitt 3 i denne policyen.

Vi opprettholder en policy for dataoppbevaring for personopplysninger i vår omsorg. Der dine personlige data ikke lenger er påkrevd, vil vi sikre at de enten blir slettet eller anonymt.

 1. Hva er dine rettigheter?

Du har en rekke rettigheter i forhold til dine personopplysninger. Mer informasjon om hver av disse rettighetene finner du ved å se i tabellen som er beskrevet nedenfor.

For å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss som ved å sende en e-post til

støtte[at]slots4play.com.

Vær oppmerksom på følgende hvis du ønsker å utøve dine rettigheter:

Adgang

Du kan be oss om å:

 • bekrefte om vi behandler dine personopplysninger;
 • gi deg en kopi av disse dataene;
 • gi deg annen informasjon om dine personopplysninger, for eksempel hvilke data vi har, hva vi bruker dem til, hvem vi røper dem til, om vi overfører dem utenfor EU og hvordan vi beskytter dem, hvor lenge vi oppbevarer dem for, hva rettigheter du har, hvordan du kan inngi en klage, hvor vi har fått dataene dine fra og om vi har utført noen automatisert beslutningstaking eller profilering, i den grad informasjon ikke allerede er gitt deg i denne policyen.

retting

 • Du kan be oss om å rette opp unøyaktige personopplysninger.
 • Vi kan prøve å bekrefte nøyaktigheten av dataene før vi korrigerer dem.

Erasure

Du kan be oss om å slette dine personlige data, men bare der:

 • den er ikke lenger nødvendig for de formålene den ble samlet inn for; eller
 • du har trukket tilbake samtykket ditt (der behandlingen var basert på samtykke); eller
 • følge en vellykket rett til å protestere (se 'Innvendinger' nedenfor); eller det har blitt behandlet ulovlig; eller • å overholde en juridisk forpliktelse.

Vi er ikke pålagt å etterkomme forespørselen din om å slette dine personopplysninger hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig:

 • for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller
 • for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav;

Det er visse andre omstendigheter der vi ikke er pålagt å etterkomme din forespørsel om sletting, selv om disse to er de mest sannsynlige omstendighetene der vi vil avvise den forespørselen.

Begrensning

Du kan be oss om å begrense (dvs. beholde, men ikke bruke) dine personopplysninger, men bare der:

 • nøyaktigheten er omstridt (se retting), slik at vi kan bekrefte dens nøyaktighet; eller
 • behandlingen er ulovlig, men du vil ikke at den skal slettes; eller
 • det er ikke lenger nødvendig for formålene det ble samlet inn for, men vi trenger fortsatt at det oppretter, utøver eller forsvarer juridiske krav; eller
 • du har utøvd retten til å innvende, og verifisering av tvingende grunner er i påvente.

Vi kan fortsette å bruke dine personlige data etter en forespørsel om begrensning, der:

 • vi har ditt samtykke; eller
 • å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav; eller
 • for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person.

Portabilitet

Du kan be oss om å oppgi dine personlige data til deg i et strukturert, ofte brukt, maskinlesbart format, eller du kan be om å 'portes' direkte til en annen dataansvarlig, men i hvert tilfelle bare der:

 • behandlingen er basert på ditt samtykke eller utførelsen av en kontrakt med deg; og
 • behandlingen utføres på automatiserte måter.

Innvending

Du kan motsette deg enhver behandling av dine personlige data som har våre 'legitime interesser' som juridisk grunnlag, hvis du mener at dine grunnleggende rettigheter og friheter oppveier våre legitime interesser.

Vi har en mulighet til å demonstrere at vi har overbevisende legitime interesser som tilsidesetter dine rettigheter og friheter.

Internasjonale overføringer

Du kan be om å få en kopi av, eller henvisning til, beskyttelsesreglene som dine personopplysninger blir overført utenfor det europeiske økonomiske området.

Vi kan redigere dataoverføringsavtaler eller relaterte dokumenter (dvs. skjule viss informasjon i disse dokumentene) av hensyn til kommersiell følsomhet.

Tilsynsmyndigheten

Du har rett til å inngi en klage til den ansvarlige lokale tilsynsmyndigheten om vår behandling av dine personopplysninger.

Vi ber deg om å prøve å løse eventuelle problemer med oss ​​først, selv om du når som helst har rett til å kontakte tilsynsmyndigheten din.