Vilkår og betingelser

Vilkår for Slots4play - bruk av nettstedet vårt (brukere surfer) (for tilknyttede programmer, se nederst på siden). Vi anbefaler deg også å lese vår Side om personvern og policy før du begynner å bruke tjenestene våre.

Du må være Gamble Aware og hvis du har det Problem Gambling vennligst søk en rådgiver!

Noen ting du bør vite før du spiller på appene våre og navigerer på Slots4play.com nettsted:

Les disse bruksbetingelsene nøye før du begynner å bruke Slots4play Apps og nettsted. Ved å bruke vår applikasjon, indikerer du at du godtar disse vilkårene for bruk, og at du samtykker til å overholde dem. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene for bruk, må du avstå fra å bruke applikasjonen vår.

PÅLITELIGHET PÅ INFORMASJON POSISJERT & FRASKRIVELSE

Materialet som finnes på vår søknad eller nettsted er kun gitt til generell informasjonsformål og hevder ikke å være eller utgjøre juridisk eller annen profesjonell rådgivning og skal ikke være pålitelig som sådan.

Vi aksepterer ikke noe ansvar for tap som kan oppstå ved tilgang til eller avhengighet av informasjonen om denne applikasjonen, og i den utstrekning det er tillatt i engelsk lov, utelukker vi alt ansvar for tap eller skader direkte eller indirekte som følge av bruk av dette nettstedet.

INFORMASJON OM OSS

Slots4play.com er et nettsted som drives av S4P MEDIA LTD med sin registrerte adresse B005 Trident Business Centrem, 89 Bickersteth Road, London, England, SW17 9SH.

TILGANG VÅR NETTSTED

Tilgang til applikasjonen eller nettstedet vårt er tillatt på daglig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke eller endre tjenesten vi leverer på nettstedet vårt uten varsel (se nedenfor). Vi vil ikke være ansvarlig hvis nettstedet vårt av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig når som helst eller for noen periode.

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter på nettstedet vårt, og i materialet som er publisert på det unntatt demospill og grafikk relatert til dem. Disse verkene er beskyttet av lov om opphavsrett og traktater over hele verden. Alle slike rettigheter er forbeholdt.

Du kan trykke på en kopi, og kan laste ned utdrag av alle sider (e) fra nettstedet vårt for din personlige referanse, og du kan trekke oppmerksomhet fra andre i organisasjonen til materiale som er lagt ut på nettstedet vårt.

Du må ikke endre papir eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller nedlastet på noen måte, og du må ikke bruke noen illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noen grafikk separat fra noen medfølgende tekst.

Vår status (og eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfattere av materiale på nettstedet vårt, må alltid bekreftes.

Du må ikke bruke noen del av materialet på nettstedet vårt til kommersielle formål uten å få tillatelse til det fra oss eller våre lisensgivere.

Hvis du skriver ut av, kopiere eller laste ned noen del av nettstedet vårt i strid med disse vilkårene for bruk, vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart, og du må, etter vår vurdering, returnere eller tilintetgjøre alle kopier av materialene du har gjort.

VÅRE NETTSTEDSVEDLIGE FORANDRINGER

Vi tar sikte på å oppdatere nettstedet vårt regelmessig, og kan endre innholdet når som helst. Hvis behovet oppstår, kan vi suspendere tilgangen til nettstedet vårt, eller lukke det på ubestemt tid. Ethvert materiale på vår side kan være utdatert til enhver tid, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.

VÅRE ANSVAR

Materialet som vises på nettstedet og applikasjonene våre leveres uten garantier, betingelser eller garantier med hensyn til dets nøyaktighet. I den grad loven tillater, utelukker vi og tredjepart tilknyttet oss herved uttrykkelig:

- Alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstått ved lov, alminnelig rett eller egenkapitalloven.

- Ethvert ansvar for ethvert direkte, indirekte eller følgeskader eller skader påført brukeren i forbindelse med nettstedet vårt eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke, eller resultater av bruken av nettstedet vårt, nettsteder som er koblet til det og alt materiale lagt ut på den, inkludert, uten begrensning, noe ansvar for:

- tap av inntekt eller inntekt;

- tap av virksomhet;

- tap av fortjeneste eller kontrakter;

- tap av forventede besparelser;

- tap av data;

- tap av goodwill;

- bortkastet ledelse eller kontortid; og for ethvert annet tap eller skade av noe slag, uansett om det oppstår og uansett om det er forårsaket av tort (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller på annen måte, selv om det er forutsigbar, forutsatt at denne tilstanden ikke skal forhindre krav om tap av eller skade på din materielle eiendom eller andre krav på direkte økonomisk tap som ikke er ekskludert av noen av kategoriene angitt ovenfor.

Dette påvirker ikke vårt ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, og heller ikke vårt ansvar for uriktig eller feilaktig fremstilling som til en grunnleggende sak, og heller ikke noe annet ansvar som ikke kan fraskrives eller begrenses under gjeldende lovgivning.

INFORMASJON OM DEG OG DIN BESØK TIL VÅR STED VIRUSER, HACKING OG ANDRE FORTAKELSER

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren som nettstedet vårt er lagret på eller noen server, datamaskin eller database koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettstedet vårt via et angrep om nektelse av tjenesten eller et distribuert angrepsangrep.

Ved å bryte med denne bestemmelsen, vil du begå en lovbrudd i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi vil rapportere slikt brudd til de relevante rettshåndhevelsesmyndighetene, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre din identitet til dem. I tilfelle et slikt brudd vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart.

Vi vil ikke være ansvarlig for tap eller skade forårsaket av et distribuert avslag på tjenesten, virus eller annet teknisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet vårt eller til nedlasting av materiale som er lagt ut på det, eller på et nettsted som er knyttet til det.

LENKER FRA SITE

Hvor nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt til din informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og aksepterer intet ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem. Når du åpner et nettsted via nettstedet vårt, anbefaler vi deg å sjekke vilkårene for bruk og retningslinjer for personvern for å sikre samsvar og bestemme hvordan de kan bruke informasjonen din.

JURISDISJON OG GJELDENDE LOV

De engelske domstolene har ikke-eksklusiv jurisdiksjon over krav som oppstår som følge av, eller relatert til, et besøk på nettstedet vårt.

Disse bruksvilkår og eventuelle tvist eller krav som oppstår ut fra eller i forbindelse med dem eller deres gjenstand eller formasjon (herunder ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal være underlagt og tolket i samsvar med loven i England og Wales.

VARIANTER

Vi kan revidere disse bruksbetingelsene når som helst ved å endre denne siden. Du forventes å sjekke denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi har gjort, da de er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene kan også erstattes av bestemmelser eller merknader som er publisert andre steder på nettstedet vårt.

Vilkår mellom S4P Media og tilknyttede programmer

Hvis tilknyttet program barberer, fjerner spillere eller endrer statistikk i aff-programmet, har vi rett til å suspendere eller fjerne deres merke fra nettstedet vårt.

Hvis tilknyttet program forsinker tilknyttet betaling mer enn 3 måneder, og gjentar denne prosessen måned etter måned, forbeholder vi oss retten til å fjerne programmet.

Når vi binder deg til betingelsene dine, må du også binde deg til våre vilkår.

Integreringsgebyrer - ER IKKE Refunderes.

Vilkårene kan oppdateres hele tiden, og det er din forpliktelse til å sjekke denne siden fra tid til annen.

Takk skal du ha,

DIN KONSERNSJONER

Hvis du er bekymret for materiale som vises på nettstedet vårt, kan du kontakte [chris [at] s4pmedia.co.uk].